waag de sprong om bij te blijven, heb het lef je waarheid te veranderen

Waag een sprong, om bij te blijven voor je klanten, markt en medewerkers. De uitdaging is  je eigen waarheden onder het licht te houden en het lef te hebben om ze aan te passen. De wereld verandert heel snel, dat kan je zien, dat hoor je overal, of je weet het gewoon gevoelsmatig.  De kans dat je van de verander stroom af glijdt is groot. Voorspelbaar is ook, dat je geen concreet beeld op je netvlies hebt. Dat is een waag de sprong voorbeeld die je wel zou moeten zeggen. Hoe snel de verandering gaat en hoe jouw wereld er dan uit zal zien, zijn vragen waar je een antwoord op moet zien te krijgen. Te veel aandacht gaat naar cijfers. Het zijn budgetten, omzet resultaten,  en andere cijfers gerelateerde zaken. Cijfers geven veelal de geschiedenis aan en nog lang niet wat de werkelijkheid nu is. Laat staan wat de waarheid voor de toekomst moet zijn  In de praktijk blijkt dat de juiste betekenis geven aan cijfers niet voor de hand liggend is.  Zeker is als de business zelf het startpunt niet is, dat verkeerde interpretaties op de loer liggen. Enkele waarheden zijn: cijfers is niet gelijk aan geld. Geld is nooit leidend maar altijd volgend. Geld is gedrukt papier en dus weinig waard. Kostbare zaken zijn onze talenten en het vermogen om dingen te veranderen.  Waar heb jij het nog  over in je organisatie.  Over de kostbare zaken of over virtuele zaken? Heb je het nog over schaarste of overvloed? Houd op over krimp en begin met het gebruiken van alle kostbaarheden zoals talenten en vermogens tot het vinden van nieuwe waarheden. Waag de sprong met het inzetten van de mensenlijk vermogens tot veranderen. Waag de sprong en stop met  functieprofiel denken. Waag de sprong om bij te blijven voor je klanten, markt en medewerkers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.