Zo iets als meten is weten is een leugen die waarheid is geworden. Soms weten we niet meer wat we meten, het is een gewoonte geworden. Vaak in diensten organisaties meten we zaken waar niemand het belang van in ziet. Soms meten we iets waar we de verkeerde conclusies aan verbinden, zo iets als hoe lang duurt een gesprek op een call center. Wat heb je er aan als je niet weet waar de gesprekken over gaan en wat we van klanten daar van kunnen leren. Te veel aandacht gaat naar cijfers van budgetten, omzet resultaten, kengetallen en andere cijfers gerelateerde zaken. Cijfers geven veelal de geschiedenis aan en nog zeker niet wat de werkelijkheid nu is. Laat staan wat de waarheid voor de toekomst moet zijn  In In e praktijk blijkt dat de juiste betekenis geven aan cijfers niet voor de hand liggend is.  de

De business zelf zal altijd het startpunt moeten zijn, zodat verkeerde interpretaties weinig kans krijgen. Enkele waarheden zijn: cijfers is niet gelijk aan geld. Geld is nooit leidend maar altijd volgend. Geld is gedrukt papier en dus weinig waard. Kostbare zaken zijn onze talenten en het vermogen om dingen te veranderen.  Waar heb jij het nog  over in je organisatie.  Over de kostbare zaken of over virtuele zaken? Heb je het nog over schaarste of overvloed? Houd op over krimp en begin met het gebruiken van alle kostbaarheden zoals talenten en vermogens tot het vinden van nieuwe waarheden. Waag de sprong met het inzetten van de mensenlijk vermogens tot veranderen. Waag de sprong en stop met  functieprofiel denken. Waag de sprong om bij te blijven voor je klanten, markt en medewerkers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.