Do changes really change? and happens by it self?

Do changes really change? In artikelen over veranderingen staat dit wel. Wat er dan verandert staat er meestal niet bij
Het is natuurlijk maar een aanname dat veranderingen in deze tijd anders zouden zijn dan in andere tijden. Misschien kunnen we veranderingen eerder zien of voelen, als die plaatsvinden? Misschien geven we eerder toe, dat veranderingen hard nodig zijn, dan vroeger. Misschien durven we er eerder over te praten? Volgens mij is dat natuurlijk ook niet echt waar. Veranderingen zijn in ieder mens zijn leven en we gaan er gewoon mee om, ieder op zijn eigen wijze. Soms kunnen we er naar toe groeien of er rustig aan wennen, zoals samen wonen of of ander onderwijs of andere baan.
Bij groot persoonlijk verlies van partner, familie, vriend maar ook van baan, slaat de verandering zo maar toe. Dan mag je meestal wel een beetje rouwen, maar dan moet je toch verder op de een of andere manier mee bewegen ,dus de verandering aangaan.
Dat geldt ook voor organisaties, klanten lopen massaal weg, te kort aan grondstoffen door oorlog of crisis. Maar ook bijvoorbeeld als producten of diensten niet meer gewenst zij, om welke reden dan ook.
Met andere woorden, de veranderingen binnenin, zijn nodig als de verandering buiten onszelf, of buiten onze organisaties al heeft plaatsgevonden. In organisaties heeft men de nijging, om te denken dat het zo;n vaart niet zal nemen.
Het is al zo oud als de tijden en als je er niet op inspeelt ‘steek je de kop in het zand’ en hoop je maar dat het vanzelf overgaat.
Helaas gaat het gaat echt niet over en zou je maar beter mee de sprong te wagen.
Gewone bestuurders en managers hebben daar geen ervaring mee, zij durven vaak een sprong alleen met een zetje in de rug of vangnet te wagen.
Dat is een van de belangrijkste redenen dat ze nog steeds naar oplossingen zoeken met oude paradigma’s als uitgangs punt. Zoals reorganisaties, kosten besparing, meer van het zelfde, denken dat om een budget de werkelijk is, niet horen wat mensen op de werkvloer zeggen en ergste van alles niet luisteren wat klanten ervaren. (mijn nieuwe boek spring naar onze nieuwe gouden tijd komt er aan http://youtu.be/1szjhvjsSaM )
Wat echt verandert, dat we ons sneller moeten aanpassen, sneller een sprong moeten wagen en vooral onze paradigma’s onder het vergrootglas durven houden.

Zo iets als meten is weten is een leugen die waarheid is geworden. Soms weten we niet meer wat we meten, het is een gewoonte geworden. Vaak in diensten organisaties meten we zaken waar niemand het belang van in ziet. Soms meten we iets waar we de verkeerde conclusies aan verbinden, zo iets als hoe lang duurt een gesprek op een call center. Wat heb je er aan als je niet weet waar de gesprekken over gaan en wat we van klanten daar van kunnen leren. Te veel aandacht gaat naar cijfers van budgetten, omzet resultaten, kengetallen en andere cijfers gerelateerde zaken. Cijfers geven veelal de geschiedenis aan en nog zeker niet wat de werkelijkheid nu is. Laat staan wat de waarheid voor de toekomst moet zijn  In In e praktijk blijkt dat de juiste betekenis geven aan cijfers niet voor de hand liggend is.  de

De business zelf zal altijd het startpunt moeten zijn, zodat verkeerde interpretaties weinig kans krijgen. Enkele waarheden zijn: cijfers is niet gelijk aan geld. Geld is nooit leidend maar altijd volgend. Geld is gedrukt papier en dus weinig waard. Kostbare zaken zijn onze talenten en het vermogen om dingen te veranderen.  Waar heb jij het nog  over in je organisatie.  Over de kostbare zaken of over virtuele zaken? Heb je het nog over schaarste of overvloed? Houd op over krimp en begin met het gebruiken van alle kostbaarheden zoals talenten en vermogens tot het vinden van nieuwe waarheden. Waag de sprong met het inzetten van de mensenlijk vermogens tot veranderen. Waag de sprong en stop met  functieprofiel denken. Waag de sprong om bij te blijven voor je klanten, markt en medewerkers.

Waagdesprong en ga weer sturen

Het is raar, maar waar.  25 jaar heb ik organisatie ontwikkeling met succes mogen begeleiden. Het succes uit zich dan in meer omzet, of minder verspilling, meer waarden creatie zodat de business meer waard is bij verkoop. Altijd ontstaat een grote motivatie bij medewerkers (zij doen er weer toe), wat er ook van ze gevraagd wordt. Toch blijkt organisatie ontwikkeling uit de tijd. CEO’s willen het niet meer, geen interesse, andere zorgen, moeilijke tijden of andere argumenten, maar voor mij een?  Het dan ook een hele sprong om een keuze te maken en vooral de verbindingen los te laten. Een klein onderdeel te kiezen uit het brede pakket dat bij organisatie ontwikkeling hoort. Het is geworden, ‘samen een passende weg vinden in onrustige tijden. Helpen kijken naar iets wat nog niet bekend is en dus uit de comfort zone te stappen. Vaak is dat van een vermeende werkelijkheid loslaten (foute aannames zijn, dat cijfers achteraf het stuur is, of dat een nieuw besturingsmodel voor een stuur zorgt) en gaan kijken naar wat er gebeurt en daar op handelen. Het lijkt makkelijk, maar de meeste mensen zijn het niet meer gewend. Door vervolgens te weten waar op te koersen, komt er weer een degelijk stuur in de handen van de bestuurder of manager.  Een stevig stuur is nodig juist in deze onstuimige tijd. Mijn kwaliteit is vooral het kompas zijn.

bigstepchanges

We leven in een tijd die spannend is, alles is anders dan we gewend zijn. Er gebeurt veel en het is niet erg duidelijk wat de good en de bad guys zijn. De intenties van de good en van de bad guys maken of ze goed of slecht zijn, niet de uitkomst. Het is bovendien zo dat de bad guys net doen of ze met het goede bezig zijn.  Een goede reden om goed te blijven waar nemen en jouw eigen keuzes maken. Het is al zo oud als dat er mensen zijn en dat zal niet veranderen. Waag de sprong in je eigen leven, is vooral bedoeld om je eigen leven op koers te krijgen, zodat de verwarring van de omgeving minder hard aankomt. De wereld op dit moment  veranderen is een klus voor de Goden, het is gewoon te groot. Kijk, verwonder, vermoed en check.: